Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Gunnar Theodor Sjøwall 1896-1945
 
  Biografi/historikk: Født i Ystad, Sverige 14.03.1896. Sønn av Otto Ludvig Sjøwall og Christine Persdtr. Gift 1932 med Ingeborg Magdalene Høst, datter av styrmann Hans Andreas Høst og Julie Svenneby. 1 sønn og 1 datter. Begynte hos Rudolf Cøster i Landskrona 1910, Landskrona Tekn. Skole 6 semestre, videreutdannet hos hoff-fotograf A.W. Rahmm og Ragnar Küller i Malmø og hos P. Elfelt i København, spesialkurs i Stockholm. Sv.brev 22.10.1922, håndv.brev 2.1.1924, handelsbrev 22.6.1926. Har konstruert "Oslostativet", en patentert tripod som brukes meget av fotografer, særlig i utlandet. Sjøwall var medlem av Oslo Kameraklubb fra 1928 og var svært aktiv som utstiller i utlandet der han vant flere utmerkelser. Forretningen i Oslo ble i 1945 overtatt av Ingeborg Sjøwall.

Virkesteder:
1910-1922: Sverige
1922-1945: Oslo
  Kilder: Kilder:
Kamera 6(1954) : 3, s. 87-88
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg for hullet! 2000
Svinningen, Tone. Forenkler vi våre motiver for meget? Bildet lever 8 (2002)
 
Nasjonalitet: Norge, Sverige,
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post