Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
B. A. Sjønaust 1879-0000
 
  Biografi/historikk: Født 13.02.1879. Han ligger begravet i Alta.Ukjent familiegruppe i kabinettformat i Gamle Bergen Museum. Det skal stå en kasse plater etter ham der han bodde på Straumen. Sikkert er det at det finnes en god del fotografier etter ham på gårdene rundt omkring.

Virkested:
1900 ca-1914: Inderøy
0000-0000: Steigen ; Bogø
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Fylkeskonservatoren i Nord-Trøndelag 12.12.1972
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet:
 
 
  Arkiv/samling:
     Lokalhistorisk fotosamling ved Nærøy folkebibliotek
     Inderøy museum og historielags fotosamling
     Gamle Bergen billedsamling
     Frøya bygdemuseums samling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post