Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Bergljot Sinding 1914-2007
 
  Biografi/historikk: Sinding tok svennebrev ved Polyteknisk Institutt i København. Fra juli 1934 til juli 1936 arbeidet hun som fotograf ved Paleontologisk museum i Oslo. Hun hadde i denne perioden også et opphold ved Riksmuseet i Stockholm. 1. juli 1936 begynte hun som fotograf på Norsk Folkemuseum og fortsatte her prem til pensjonsalder i 1978.

Virkested:
1945-0000: Oslo; Museumsveien 10
  Kilder: Kilder:

Fotografi 2 (1969) : 3, s. 4
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Norsk fotografisk tidsskrift 48(1962) : 2, s. 22-24
Upublisert materiale i Preus museum (2013)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post