Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Herdis Maria Siegert 1955-2012
 
  Biografi/historikk: Født 17.04.1955, død 07.12.2012. Østerriksk statsborger, oppvokst i Norge. Har 2-årig utdannelse fra fotolinjen ved Oslo yrkesskole på Sogn. Tidligere pressefotograf, har arbeidet med fotografi som billedkunst siden 1975, fra 1986 på heltid. Hun er medlem av Forbundet Frie Fotografer og har hatt flere separatutstillinger. Siegert ble tildelt fotografiprisen i 2003.

Virkested:
1975-2012: Tjøme
  Kilder: Kilder:

Fotografi 19(1986) : 7, s. 72-73
Norske fotosamlinger, 1989
Norsk fotografisk tidsskrift 83(1997) : 3, s. 10-15
Norsk fotografisk tidsskrift 89(2003) : 1, s. 9-11
Fotografi 36(2003) : 2, s. 64-65
Fotografi 36(2003) : 4, s. 46-53
Fotografi 39(2006) : 1, s. 16-23
Fotografi 40(2007) : 7, s. 50-51
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post