Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Fredrik Schønberg 1880-1953
 
  Biografi/historikk: Født i Risør 22.09.1880, død 01.05.1953. Sønn av fotograf Gustav Schönberg i Risør. Læretid i Christiania, drev en kort tid forretning i Drammen og Kristiansand, fotograferte også i Risør. I 1923 overtok han firmaet etter Selmer Norland og Samson Brathole i Arendal. Dette var grunnlagt i begynnelsen av 1860-årene av Anders Dedekam, overtatt i 1865 av Hans Petter Nielsen, i 1892 av hans sønn Charles N. og i 1912 av Norland og Brathole. I 1947 ble atelieret på Torvet i Arendal brannskadet og han flyttet til en loftsetasje i Østre Gate 92 A. 1.10.1949 solgte han firmaet til Kjell Lund Hvoslef, som fremdeles driver det med firmanavnet "Hvoslef Foto A/S" i Nedre Tyholmsvei 2, en restaurert bygning fra århundreskiftet 1699-1700. Firmaet i Kristiansand ble overtatt av Emilie Andersen, som i 1917 overlot det til Kristine Tønnesen. Hun drev det til ca. 1965 med firmanavnet "Schønbergs Eftf., Kristine Tønnesen", Firmaet i Drammen ble overtatt av Bjarne Spangberg.

Virkested:
1900-1913: Kristiansand
1921 ca: Risør
1923-1949: Arendal
1900 -1913: Drammen
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Hvoslef, Kjell Lund: Sørlandets fag-fotografer og Sørlandske fotograflaug, 1988
Upublisert materiale i Preus museum (2011)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Del av fotoarkivet etter Spangberg (usikkert om noen av Schønbergs fotografier er her.)
     Fylkesmuseets samling, Vest-Agder-museet
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
     Aust-Agder-arkivet
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post