Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ernst Schwitters 1919-1996
 
  Biografi/historikk: Født i Hannover. Sønn av Kurt Schwitters, tysk maler som emigrerte til Norge etter i 1934 å ha fått male- og utstillingsforbud av nazistene. Ernst Scwitters måtte selv forlate Tyskland i slutten av 1936. I hjemmet i Hannover kom han i kontakt med miljøet og kunstnerne rundt Bauhaus og han ble påvirket og oppmuntret til kunstnerisk virke fra tidlig barndom. Helt fra starten bestemte han seg for at fotografi skulle være hans kunstneriske uttrykk, og målet gjennom hele livet har vært: Fotografi som kunst. Et besøk i hjemmet i Hannover av den amerikanske avantgarde maler og fotograf Man Ray satte også spor, i form av bilder i fotogram-teknikk. Et utvalg av disse bilder ble i 1936-37 presentert på en separat-utstilling i "The Institute of Modern Design" i Chicago. Denne skolen var startet av Moholy-Nagy, tidligere direktør for Bauhaus i Dessau, som måtte emigrere, da nazistene stengte Bauhaus. Allerede i 1933, knapt 15 år gammel, deltok han i "Deuxieme Exposition Internationale de la Photographie et du Cinema" i Palais des Beaux Arts i Brussel. Schwitters som hadde bosatt seg i Norge i 1937 og bl.a. livnært seg som reklamefotograf måtte flykte igjen i 1940. I London ble han ansatt i den norske regjerings informasjonstjeneste. I 1942 fikk han ansvaret for den fotografiske delen av en utstilling om Norge som ble vist i London, og i 1944 utga den norske regjering i London hans første bok "This Norway", hvor han i forordet satte: "A photograph should be a symbol rather than a correct illustration of details". Mennesker er sjeldent representert i bildene til S., komposisjon er hovedmålet, ofte kombinert med symbolisme. S.anser seg som pictorialist gjennom hele sin karriere. Den norske dramatiske naturen ga ham nye motiver, men det forandret ikke hans konsentrasjon om komposisjon og symbolisme. Gjennom årene har han deltatt i mange utstillinger, senest en retrospektiv separatutstilling i Gmurzynska-Gallerie i Køln i 1989. En del av fotografiene av norsk natur er utgitt som postkort. Schwitters leverte mye billedstoff og var billedredaktør av verket: Olympic winter sports in Norway, 1952.

Virkested:
1945-0000: Norge
1940-1945: England
1937-1940: Norge
0000-1937: Tyskland
  Kilder: Kilder:

Kamera 1(1949) : 1, s. 5-7 (art. om komposisjon)
Kamera 3(1951) : 4, s. 115-117, 120-123
Kamera 7(1955) : 8, s. 266-270
The Photographic Journal, Juni 1990
Fotografi 39(2006) : 1, s. 8-15
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie,2007
 
Nasjonalitet: Tyskland (BRD), Norge,
 
 
  Arkiv/samling:
     Organisasjonsarkiv fra Oslo Kamera Klubb(1931- )
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post