Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Alf Schrøder 1890-1951
 
  Biografi/historikk: Født i Mosjøen 20.08.1880, død i Trondheim 28.01.1951. Sønn av Lovise og Elias Larsen, gift med Martha S. (21.8.1872-10.12.1949). Var først apotekerlærling på hjemstedet, men reiste 16 år gammel til Trondhjem for å bli fotograf. Gikk i lære hos Ludv.M. (Adolf) Bach fra 1898 og overtok hans firma 8.5.1907 etter å ha arbeidet der i 9 år. Ifølge opplysninger fra Eilif Schrøder var dette startet av Hans Krum (1860), drevet av ham til hans død i 1882, deretter av enken til 1892 og av Bach fra 1892 (1893). Schrøder drev firmaet opp til ett av de største i bransjen. Ved hans død ble det overtatt av hans datter Rakel og sønnen Eilif. Sønnen døde i 1976, og Rakel S. fortsetter firmaet med Arnold Stendahl som disponent. Alf Schrøder var Oldermann i Nordenfjeldske Fotografers Forening og formann i Prøvenevnden. Han har tatt meget gode prospekter av Ålesund havn/sentrum fra Aksla, ca.1915.

Virkested:
1898-1951: Trondheim
  Kilder: Kilder:

Norsk fotografisk tidsskrift 19(1930) : 8, s.96 (50 år)
Hoffstad, E.: Merkantilt biografisk leksikon, 1935
Norsk fotografisk tidsskrift 36(1950) : 9, s. 153 (70 år)
Norsk fagfoto 4(1967) : 10, s. 237, 239
Norsk fagfoto 14(1977) : 5, s. 145-149
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk fotografisk tidsskrift 68(1982) : 1, s. 22-23
Skorgevik, Kjell: Fotografer i ÅLesund i glassplatenes tid, 1985
Adresseavisen 11.11.1993
Upublisert materiale i Preus museum (2011)
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Fotograf Schrøder
  Arkiv/samling:
     Arkivet etter Fotograf Schrøder
     Skimuseets fotosamling
     Widerøe's Flyveselskap a/s flyfoto (Ringebu)
     Lokalhistorisk fotosamling ved Nærøy folkebibliotek
     Nordafjeldske Skolemuseums fotosamling (kopisamling)
     Trøndelag folkemuseums fotosamling
     Norsk Hermetikkmuseums fotosamling/fotoarkiv
     Trondarnes distriktsmuseums fotoarkiv
     Meråker bygdemuseums samling
     Norske Skogindustriers fotosamling
     Sørum kommunes samling av gamle fotografier
     Aalesunds Museums billedsamling
     Sør-Senja museums fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post