Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
A. Schreiner ?
 
  Biografi/historikk:
Virkested:
1916-1926: Troms og Finnmark
  Kilder: Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
 
Nasjonalitet:
 
 
  Arkiv/samling:
     Amatørfotografisamling ved Fagenhet for samisk etnografi
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post