Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ferdinand Louis Leonhard Scarlett (Scharlach) 1850-1921
 
  Biografi/historikk: Født i Eisenach i Sachsen 15.11.1850, død 20.10.1921. Sønn av militærlege S. og frk. Bremer, datter av distrikts- og korpslege Ludvig Conrad Ferdinand B. (1792-1870) og Gjertrud Johanne Elisabeth Bergendahl (1798-1863). Ble selv utdannet lege i USA og kom til Norge i 1870-årene som translatør og sproglærer. Var med som lege i den tyrkisk-russiske krig i 1877, ble fanget og stilt for krigsrett av russerne og nesten dømt til døden som landsforreder. Deretter ble han lege ombord på Cooks båter på Nilen. Kom så tilbake til Norge, hvor han bl.a. på grunn av sitt fantastiske sprogtalent ble bestyrer for Cooks Reisebureau i Bergen fra 1890 til ca.1914. Var denne tiden også reisefører og en ivrig fotograf. Han gjorde et banebrytende arbeid for turistnæringen i Norge. Selv fotograferte han meget omkring i landet, og holdt en serie foredrag med lysbilder i utlandet. De fleste av disse lysbildene var laget etter fotografier fra andre fotografer, som f. eks. K. Knudsen, M. Selmer, Axel Lindahl og K. Olsen, og noen av dem var meget omhyggelig farvelagt. Hans lysbildesamling med mer enn 600 bilder havnet i 1909 i Det norske reisebureau i Berlin, og forsvant der i 1944. Han utga publikasjonen "Turistlandet Norge" i 2 bind i Christiania 1920-21, og i den var han meget opptatt av de norske landskapsfotografiene som turistvare, noe som må ha vært en vesentlig inntektskilde for en lang rekke fotografer. Årene 1914-18 tilbragte han i England, hvor han måtte forandre sitt tysk-klingende navn Scharlach til Scarlett. Han var engelsk statsborger.

Virkested:
1890-1914 ca: Bergen
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Storbritannia
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post