Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Per Berntsen 1953-
 
  Biografi/historikk: Berntsen har sin fotografiske utdannelse fra Trent Polytechnic, Nottingham i England. Medlem av Forbundet Frie Fotografer. Utstilling i Kunstnernes Hus, Oslo 1995.

Virkested:
1977-: Oslo
  Kilder: Kilder:

Fotografi 11(1978) : 6, s. 32-35
Norske fotosamlinger, 1989
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Stiftelsen norsk landskap
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post