Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Johs. Sanacher ?
 
  Biografi/historikk:
Virkested:
1900 ca-0000: Onsøy
1900 ca-0000: Fredrikstad
  Kilder: Kilder:
Østfold Fylkes Billedarkiv, 1995
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post