Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Kristian Samuelsen ?
 
  Biografi/historikk: Bosatt i Kåfjord. Livnærte seg som fisker. Vant et fotografiapparat gjennom en utlodning til inntekt for Norges Røde Kors. Lærte seg selv å fotografere og fremkalle, men søkte også hjelp hos fotograf Hansen i Tromsø og fotograf Kalland i Hammerfest. Arbeidet selv som fotograf i perioden 1920-1935. Solgte alt utstyret i 1935 til Petra Seinnes, og lærte opp henne i håndverket.

Virkested:
1920-1935: Kåfjord
  Kilder: Kilder:
Rygg, Magne: Kasseapparat, ransel og overskyet formiddagslys. Portrettinterju med Kristian Samuelsen, Menneske og miljø i Nord-Troms, utg. historielaga i Nord-Troms, 1982
Tromsø (avisen) 13.10.1982
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Billedsamlinga fra Kåfjord før 1945
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post