Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Bjarne Råsberg 1900-1942
 
  Biografi/historikk: Født 01.06.1900, død 19.09.1942. Råsberg var ikke faglært, men tok til med fotografering p.g.a. sykdom, som førte til at han måtte slutte med det arbeidet han tidligere hadde. Han var en dyktig og evnerik mann som var meget benyttet som fotgraf. Meget av mørkeromsutstyret laget han selv. Ca 210 bilder finnes i Hyllestad folkebibliotek.

Virkested:
1925-1940 ca: Hyllestad
  Kilder: Kilder:
Fotoopplysninger fra Sogn og Fjordane. Skrifter fra Fylkesarkivet - nr. 2 1987
Firda 05.01.1978 og 18.06.1983
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Bygdeboksamling (Hyllestad)
Amatørfotograf Bjarne Råsbergs fotografier
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post