Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
P. A. Røstad 1908-1986
 
  Biografi/historikk: Født 09.02.1908 i Strinda, død 02.07.1986 i Oslo. Han vokste opp på Ranheim og bodde senere i Oslo. Røstad reiste fra Nordkapp til Lindesnes og fotograferte landet til alle årstider og hans enorme arkiv dekket etter hvert hele Norge. Han leverte bilder til håndbøker og oppslagsverk og bøker om natur og friluftsliv, deriblandt årbøkene til Den Norske Turistforening.

Virkesteder:
0000-1986: Oslo
  Kilder: Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
Aftenposten 09.07.1986 (nekrolog)
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post