Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Anton Røske 1878-1961
 
  Biografi/historikk: Født i Trondhjem 16.01.1878, død 05.05.1961 I lære hos Aune 1891-, arbeidet i 1900 en tid i Stockholm, i Dresden og Berlin 1901- 05, senere studieturer til Tyskland, London og Paris. Startet egen forretning i 1908 i Olav Trygvasonsgd., hvor han var til han 1.9.1934 gikk i kompaniskap med M. Røstad, firmaet "Røske & Røstad A/S". Deres arkiv er deponert i VSB. Firmaet ble overtatt av "A/S Foto, Rolf Normann", men er visstnok opphørt. Oldermann i Nordenfjeldske Fotografers Forening og æresmedlem Norges Fotografforbund 1948. Fotograf Rolf Normann flyttet i 1990 til Børsa, Sør-Trøndelag, hvor han etablerte seg på nytt. Normann har bruksrett til å kopiere fra arkivet til Røske og Røstad, som finnes i Universitetsbiblioteket i Trondheim.

Virkested:
1908 ca-1948 ca: Trondheim
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Trønder Bladet 26.03.1992
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg for hullet! Om fotografiens første hundre år i Norge - 1839-1940, Forlaget Inter-View, 2000
Norsk fotografisk tidsskrift 34(1948) : 1, s. 10 (70 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 45(1959) : 9, s. 162-165 (intervju)
Norsk fotografisk tidsskrift 47(1961) : 4, s. 58 (nekrolog)
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Røske & Røstad
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter A. Røske og M. Røstad
     Nordafjeldske Skolemuseums fotosamling (kopisamling)
     Trøndelag folkemuseums fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post