Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Kristian Rød 1880-1961
 
  Biografi/historikk: Gårdbruker og amatørfotograf. Østfold Fylkes Billedarkiv har en fin samling som vitner om en allsidig fotograf med øye for å dokumentere mange sider av livet i bygda.

Virkested:
1900 ca-1910: Aremark
  Kilder: Kilder:
Grindland, Kari: Post mortem-fotografier, i Bildet lever 6, Oslo 1992
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post