Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Gunnar T. Rysstad 1867-1927
 
  Biografi/historikk: Det finnes bilder etter ham i Setesdalsmuseet i Rysstad.

Virkested:
1880 ca-0000: Setesdalen
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Leonhard Jansens fotosamling
     Sørfoto A/S, Kalenderforlag & Bildearkiv (uten navn I)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post