Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ernest Rude 1871-1948
 
  Biografi/historikk: Født i Drammen 23.01.1871, død 18.03.1948. Sønn av fotografene Christoffer Gade Rude og Andrea Elise Geelmuyden. I lære hos faren 1888, hos Dahlløff i Stockholm og senere i Tyskland. Var sannsynligvis først bestyrer av farens filial i Storthingsgaden i Christiania, overtok den ca. 1907 sammen med Hilfling-Rasmussen, firmaet "Rude & Hilfling". Da Hilfling-Rasmussen reiste til Trondhjem i 1910 overtok han firmaet alene. Flyttet senere til Tordenskjoldsgate 7. Etter hans død ble det overtatt av Andreas Thorsrud, som hadde vært kompanjong fra 1943. Oslo Bymuseum har firmaets arkiv før 1952. Han var en av stifterne av Fotografernes Forening 1894, æresmedlem av Norges Fotografforbund 1946, av Dansk Fotografforening og Svenska Fotografernas Förbund, samt ridder av Danebrog 1925. Diverse premier og tillitsverv. Medlem av Oslo Kamera Klubb fra 1927.

Virkested:
1902-1948: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norske fotosamlinger, 1989
Norsk fotografisk tidsskrift 19(1930) : 10, s.114 (60 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 30(1941) : 2, s. 14-15 (70 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 32(1946) : 1, s. 5 (75 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 34(1948) : 3, s. [37]-38 (nekrolog)
Norsk fotografisk tidsskrift 34(1948) : 4, s. 59 (nekrolog)
Norsk fagfoto 12(1975) : 4, s. 80-83
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
Svinningen, Tone. Forenkler vi våre motiver for meget? Bildet lever! 8 (2002)
Digitalarkivet. Folketellinen 1910.
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Rude & Hilfling
  Arkiv/samling:
Del av negativarkivet etter Ernest Rude (teateroppsetninger)
Del av negativarkivet etter Ernest Rude
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
     Sør-Senja museums fotosamling
     Stortingets billedarkiv
     Fotografsamlingen (FA-samlingen, Nasjonalbiblioteket)
     Nationaltheatrets bildearkiv fra oppsetninger 1899-1960.
     Organisasjonsarkiv fra Oslo Kamera Klubb(1931- )
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post