Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Emilie Rude 1871-1928
 
  Biografi/historikk: Født i Drammen 23.01.1871. Datter av fotografene Andrea Elise og Christoffer Gade R. Overtok ca. 1914 det firmaet som faren hadde startet i 1865, og som moren hadde drevet fra 1901. Hun drev ikke firmaet lenge. I 1916 solgte hun gården hvor Rudes atelier hadde vært og firmaets negativarkiv fra ca. 1900 til fotograf Olaf Brett.

Virkested:
1914 ca-1916: Drammen
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post