Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Christoffer Gade Rude 1839-1901
 
  Biografi/historikk: Født 26.04.1839, død 06.03.1901. Gift med Andrea Elise Geelmuyden (8.11.1839-10.8.1920). Var en meget dyktig fotograf. Etter hans død ble firmaet drevet videre av enken og fra ca. 1914, av datteren Emilie, som måtte nedlegge det i 1916. Hun solgte gården hvor atelieret hadde vært og negativarkivet i Drammen fra ca. 1900 til fotograf Olaf Brett. Filialen i Christiania ble overtatt av sønnen Ernest R. og Hilfling-Rasmussen, fra 1910 drevet bare av Rude. Ved hans død i 1948 ble den overtatt av Andreas Thorsrud, som hadde vært kompanjong fra 1943. Et bilde fra hans hånd i UBBs er signert "Photographisk Atelier von C. G. Rude in Drammen".

Virkested:
1884-1901: Oslo
1884: Oslo; Grændsen 4
1894: Oslo; Kirkegd. 30
1901: Oslo; Stortingsgd. 4
1865-1901: Drammen; Brage(r)næs, Nedre Strandgade
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Bygdeposten 30.11.1989
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg for hullet! Om fotografiens første hundre år i Norge - 1839-1940, Forlaget Inter-View, 2000
Norsk fagfoto 12(1975) : 4, s. 80-83
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Rude og Brett
     Drammens Museums fotosamling
     Ringerike kommunes billedsamling
     Fotosamling ved Buskerud fylkesfotoarkiv
     Stortingets billedarkiv
     Fylkeskonservatoren i Hordaland, Institusjonssamling
     Rollag kommunes billedsamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post