Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Gullik Rua 1877-1931
 
  Biografi/historikk: Død på Rua. Sønn av Gullik Helleksson (1830-1904) og Martha Jonsdatter Buen (1849-84), gift med Tora Eilefsdatter Christensen (1881-). Bonde, med fotografyrke som bigeskjeft. Hadde atelier hjemme på gården Rua, men reiste meget rundt og fotograferte i Telemark og Buskerud. Det finnes bilder etter ham fra Numedal, Heddal, Hjartdal, Sauland, Tuddal, Jondalen, Kongsberg, Eiker og Sandsvær. Sønnen Jon Rua, har tatt vare på ca. 1.000-1.500 av farens plater.
Agnes Buen Garnås, Bø distriktshøgskole har registrert samlingen i forbindelse med en særoppgave. Oppbevart fotografiapparat, glassplater, fotoalbum etc. Buskerud Fylkefotoarkiv har overtatt denne samlingen som består av 920 glassnegativer (2009).

Virkested:
1886 -1920: Jondalen i Telemark
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Telemark arbeiderblad 01.04.1978
Opplysninger SFFRs arkiv, 03.02.1984
Nes, Trygve: Hjartdal i bilder, Skien 1992
Upublisert materiale i Preus museum
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Gullik Rua
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post