Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Johan H. H. Rostad 1821-1870
 
  Biografi/historikk: Født i Trondhjem, død i Hammerfest. Sønn av en feierinspektør/kamininspektør. Var assistent hos faren, og da hans stilling ble ledig, søkte Rostad, men ble forbigått, og måtte skaffe seg et annet levebrød. Fattet da interesse for fotografering. Averterte i Trondhjems Adresseavis nr. 63, 1854 at han åpnet atelier i Gartner Lunds have i Østre Gade (Øvre Kalvskindet), og han skal være den første i Trondhjem som benyttet betegnelsen photograph. Som daguerreotypist hadde han stadig konkurranse av Krum og Wischmann. I 1855 averterte han at han i mai åpner atelier i Arildsløkkens Hovedbygning mot IIevoldene, fotograferer, daguerreotyperer og kopierer malerier, og at han fotograferer "uafhængig af Veiret", i 1857 at han hadde atelier i sin opførte bygning på Kalvskindet og 9.8.1858 at han holdt til i det "med Glastag indrettede Atelier lige imod enkefru Gylckes Gaard i Prindsens Gade". Foruten portretter fotograferte han Domkirken og kopierte Tidemands malerier. I 1863 averterte han at "Græsløg er sommeren igjennem at faae kjøbt i Fotograf Rostads Have". Han reiste sannsynligvis endel omkring og fotograferte, og mellom 1867 og 1870 var han en tid i Hammerfest. I 1870 averterte Harald Andreas Nielsen at han hadde åpnet atelier i Rostads forrige eiendom. Det er mulig at han også overtok hans plater.

Virkested:
1867-1870: Hammerfest
1854-1855: Trondheim; Gartner Lunds have i Østre Gate
1855-1857: Trondheim; Arildløkkens Hovedbygning mot Ilevoldene
1857-1865: Trondheim
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Røkke, Inger-Johanne Glasø: Trondhjems første fotografer, Trondhjemske samlinger, 1990
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg for hullet! Om fotografiens første hundre år i Norge - 1839-1940, Forlaget Inter-View, 2000
Upublisert materiale i Preus museum
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Gamle Bergen billedsamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post