Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Nils Romnæs ?
 
  Biografi/historikk: (Ingen historikk registrert for denne Fotografen!)
  Kilder: Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Sørum kommunes samling av gamle fotografier
     Sandefjordmuseenes fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post