Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Jens Embretsen Robøle 1850-1932
 
  Biografi/historikk: Født i Ryfoss 21.01.1850, død 05.10.1932. Sønn av Embret Eriksen (1820-) og Kari Tostensdatter (1826-). Begynte å fotografere i 18-20 års alderen, og fikk muligens opplæring av N. T. Aastad. Han var sterkt vanfør. Robøle fotograferte rundt i Valdresbygdene i mer enn 60 år, bl.a. tok han mange bilder fra Tonsaasen Sanatorium. Valdres Folkemuseum har nå fotografutstyr og apparat fra ca. 1880-90 samt bortimot 500 glassplater etter ham.

Virkested:
1870 ca-1930: Vestre Slidre
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norske fotosamlinger, 1989
Valdres 19.01.1979
Hamre, Trond B.: Gamle Valdresfoto, Valdres historielag, årbok 1979
Skjema Bagn Bygdesamling 03,103,1999
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet! 2000
Fotografregister : oversyn over ein del av fotografene med tilknytning til Valdres (upublisert manuskript i Preus museum, 2011)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Jens Robøle
     Etnedal kommunes fotosamling
     Bildesamlingen, Norsk folkemuseum
     Bildesamlingen, Norsk folkemuseum
     Bagn bygdesamling fotosamling
     Valdres Folkemuseums fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post