Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
John Olav Riise 1885-1978
 
  Biografi/historikk: Født på Hareid utenfor Ålesund. Sønn av Elan Rasofiel Riise og Augusta Liavåg. Riise vokste opp i en kunstnerfamilie med 12 barn. Han studerte en tid ved musikkonservatoriet i Bergen, hvor han fikk undervisning i orgel og harmonilære. Interessen for fotografi fikk han da han tilfeldigvis kom over fotografiske artikler i en katalog. Han skaffet seg lærlingplass hos portrettfotografen Sigvald Moa i Ålesund. Etter to år hos Moa fortsatte han i lære hos Johannes Sponland i samme by. Videre var han en periode i Nordfjordeid og Måløy. I 1916 flyttet John Riise til Kristiania for å arbeide hos Ernest Rude, som hadde portrettatelier i Tordenskiolds gate. I denne første Kristiania-perioden arbeidet han også for fotograf Selmer Malvin Nordland. Til tross for at Riise etterhvert fikk svennebrev og i lange perioder drev eget portrettatelier, valgte han i motsetning til mange av sine kolleger ikke å organisere seg. Fra 1.2.-1.10 1918 var Riise ansatt hos Peter Lars Elfeldt i København. Senere arbeidet han hos Sophus Petter Fredrik Juncker-Jensen i hans atelier i Vimmelskaftet 39. I november 1919 kom John Riise tilbake til Kristiania. Sammen med Gunnar Sjøwall etablerte han atelieret Riise og Sjøwall i 1922. Samarbeidet opphørte i løpet av året. I 1923 er kun Riise oppført som fotograf i Dronningens gate 25. Atelieret her drev han til han flyttet til St. Mariasgate 76 i Sarpsborg. I tiden i Dronningens gate arbeidet han også som teaterfotograf ved Det norske Teatret. Han hadde oppdrag for teatret i årene 1922-29. Etter oppholdet i Sarpsborg, fra 31.10.1925-7.1.1929 flyttet han igjen til Oslo og etablerte seg med atelier i 7. etg. i Rosenkrantz gate 10, hvor Det Nye Teater hadde sine lokaler. Foruten egne portrettoppdrag arbeidet han med teaterfotografering i samarbeid med Ernest Rude på ovennevnte teater. Stort sett tok John Riise skuespillerportrettene, mens Ernest Rude tok scenebilder. Riise hadde adresse i atelieret i Rosenkrantz gate 10 til våren 1933. Deretter bodde han noen måneder i Frognerveien før han tok veien tilbake til Hareid. Både økonomiske og helsemessige forhold tvang ham til å flytte tilbake til Hareid. I ca 5 år hadde han portrett-atelier i bygda. Det fotografiske atelieret gikk ikke så bra økonomisk, og for å klare seg vekslet han mellom fotografering og onnearbeid. I 1963 flyttet Riise til Syvde. Den 11 februar 1968 brant meieriet, hvor han bodde, og han mistet nær sagt alt han eide, deriblant hele negativarkivet og sitt fotografiske utstyr, samt musikkstykkene han hadde komponert. Brannen satte en definitiv stopper for Riise som fotograf. Han kjøpte ikke nytt fotoutstyr.
Fra 1924, da han stilte ut i henholdsvis: Liljevalchs Konsthall, XIX Salon International d"art Photographique de Paris, London Salon og Brüssel, var Riise en aktiv utstiller i utlandet. Han stilte bl.a. årvisst ut på Salon International d"art Photographique de Paris fra midten av 1920-tallet til begynnelsen av 1930-tallet.
Utstilling i Fotogalleriet, Oslo 1994.

Virkested:
1925-1929: Sarpsborg; St. Marias gate 76
1929-1933: Oslo; Rosenkrantz gate 10
1933-1938: Hareid, 1517
1922-1925: Oslo; Dronningens gate 25
  Kilder: Kilder:
Norsk fagfoto 4(1967) : 2, s. 24-25 (utstilling)
Norsk Fotografisk Museum. Fotomuseumsutvalgets innstilling, 1992
Gange, Eva Klerck: John Riise: En idéhistorisk vurdering. Hovedoppgave ved institutt for idéhistorie, UiO, 1992
Meyer, Robert: John Riise - fra fotografi til maleri i Skandinavisk kunst og fotografi, Oslo 1988
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Sonja Henies fotosamling
     Oslo Nye Teaters fotoarkiv
     Teatermuseet i Oslo, fotosamlingen
     Det Norske Teatrets fotoarkiv
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post