Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Hanna Marie Resvoll-Holmsen 1873-1943
 
  Biografi/historikk: Født i Vågå 11.09.1873, død i Oslo 13.03.1943. Datter av Hans Resvoll og Julie Marie Deichman. gift l) med Dieset. 2) i Tromsø 13.7.1909 med statsgeolog Gunnar Holmsen (1880-1976). Botaniker, dosent i plantegeografi 1921-38. Dyktig amatørfotograf, en av de første naturforskere som tok i bruk farvefotografering i Norge. I Øst-Finnmark fotograferte hun så tidlig som 1909. Farvefotografier fra før 1910, bl.a. fra Svalbard er tatt vare på av hennes mann og etter hans død av en av sønnene. Endel av fotografiene fra Øst-Finnmark 1909 er i NF.

Virkested:
1910 ca-0000: Svalbard
1910 ca-0000:Øst-Finnmark
1921-0000: Oslo
1910 ca-0000: Tromsø
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norske fotosamlinger, 1989
Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog, Oslo Kunstforening, 1989
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Bildesamlingen, Norsk folkemuseum
     Robert Meyers samling / The Robert Meyer Collection
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post