Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Olaf Reppen 1886-1921
 
  Biografi/historikk: Født 01.07.1886 på gården Reppen i Sogndal, men som 12-åring flytte han til Austlandet. Då han var 18 drog han til Amerika og var der tre år, før han kom attende til Norge. Etter eit år ved Sogndal Folkehøgskule, tok han til fotografilære hjå Otto Talle i Bergen. Her var han i omlag tre år, før han etablerte seg som fotograf i Sogndal, i 1912. Det ser ut som han her overtok ei verksemd som læremeisteren hans, Otto Talle, hadde drive. Denne verksemda dreiv han til han døydde i 1920.

Virkested:
1912 ca-1921: Sogndal
1903 ca: Bergen
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Sogn og Fjordane 10.03.1989
Sogn avis 4.10.1997
Norsk fotografisk tidsskrift 10(1921) : 3. s. 35.
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Elev og lærarportrett, Sogndal Folkehøgskule 1910-1940
     Sogndal sogelags biletsamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post