Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Friedrich Alexander Waldemar Renard 1817-
 
  Biografi/historikk: Født 1817 i Friedrichof i Nord-Tyskland. Kom til Bergen 27.7.1853 og averterte kort tid etter, at han hadde hurtig ekspedisjon og at "Luft og Veirlighed" ingen innflytelse hadde på bildenes godhet. Videre averterte han at "De ærede Damer anmodes godhedsfuldt at være iførte mørke Klæder - sorte blaa eller mørkebrune - til Pynt tager sig især Kniplinger overmaade godt ud". I Bergen fikk han ord på seg som en dyktig daguerreotypist. I Aftenbladet 29.11.1855 sto følgende avertissement: "W. de Renard. Daguerreotypør (fra Tyskland). har idag aabnet sit Atelier i Madame Mønniches Gaard, Store Strandgade No. 15. Fleraarigt Ophold i Europas største Steder, under Vejledning af de mest berømte Mænd i Faget, giver mig Haab om at kunne tilfredsstille Publikums Fordringer i enhver Henseende. Portrætter aftages fra Kl. 9-12". Han fotograferte også i Tyskland og Sverige.

Virkested:
1855 ca: Oslo; Store Strandgade 15
1855-1865: Oslo
1860 ca: Oslo; Skippergd. 20
1861 ca: Oslo; Skippergd. 36
1865 ca: Oslo; Skippergd. 40 a
1853-1854: Bergen
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Eralndsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet! 2000
 
Nasjonalitet: Norge, Tyskland (BRD),
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post