Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Aage Remfeldt 1889-1983
 
  Biografi/historikk: Født 04.09.1889 i København. Sønn av fotograf Lars Rasmussen (5.7.1860-1939). Han flyttet til Norge i 1910, startet eget atelier i 1911 og fikk norsk statsborgerskap i 1922 og virket som portrettfotograf i Norge i 25 år, men flyttet før 1936 tilbake til Danmark, hvor han overtok sin fars forretning i Havdrup ved København. I 1913-14 oppholt han seg i Canada og i USA. Har utgitt boken "Portretter og billedmessig fotografi". I 1919 debuterte han på den europeiske utstillingsscenen med representasjon i Toronto, London og Stockholm. Foretok i 1920 og -21 en studiereise til Frankrike, England, Belgia og Holland, Tyskland, Østerrike og Italia. Hadde separatutstilling i New York i 1923 og senere i 1931 viste han separatutstilling av 62 portretter i Washington, Buffalo, Chicago, London og Paris. Denne utstillingen ble først vist i Blomquists kunstutstillingslokale i Kristiania i januar 1931, der "Tidens Tegn"s anmelder kritiserer dens "kunstneriske uskarphet", og bemerker at "Kunst kan et mekanisk instrument som et fotografiapparat aldri prestere". Hvortil Remfeldt svarer i et motinnlegg at "Kunst kan et mekanisk instrument som et flygel aldri prestere". Remfeldt var også medlem av Oslo Kamera Klubb.

Virkested:
1910-1935: Oslo
1936-0000: Danmark
  Kilder: Kilder:

Mortensen, Rolf: Bildet lever. 1946
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk Fotografisk Museum. Fotomuseumsutvalgets innstilling, 1992
Norsk fotografisk tidsskrift 45(1959) : 6, s. 113 (70 år)
Kamera 11(1959) : 6, s. 37 (70 år)
Norsk fagfoto 12(1975) : 6, s. 148-152
Norsk fotografisk tidsskrift 66(1980) : 4, s. 5-9
Norsk fotografisk tidsskrift 70(1984) : 1, s. 31 (nekrolog)
Objektivet 28(1984) : 1/2, s. 4 (nekrolog)
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
Svinningen, Tone. Forenkler vi våre motiver for meget? Bildet lever! 8 (2002)
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge, Danmark,
 
 
  Arkiv/samling:
     Organisasjonsarkiv fra Oslo Kamera Klubb(1931- )
     Fotografsamlingen (FA-samlingen, Nasjonalbiblioteket)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post