Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Dagfinn Reiakvam 1917-1983
 
  Biografi/historikk: Født i Naustdal 28.01.1917. Læretid hos Kåre Tonning, Stryn. Læretid hos Carl Hareide 5 1/2 måned i 1946. Sv.prøve 6.5.1946. Drev forretning i Førde 1941-45. Forretningen drives i dag (2003) av hans sønner Olav og Bjarne. Arkivet etter Reiakvam er i forretningens eie.

Virkested:
1941-1945: Førde
  Kilder: Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Reiakvam, Olav
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Sunnfjord Museums fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post