Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Charles Ravn 1889-1963
 
  Biografi/historikk: Eneste fotograf i Ballangen inntil ca. 1955. Han var ugift og en "einstøing og original". Han hadde fotografering som eneyrke og hadde mørkerom i huset der han bodde. Alt fotoutstyr etter ham er borte, fotoarkivet etter ham er bevart. Foruten fotografering, virket han som lokalhistoriker, slektsforsker og astrolog. Videre var Ravn en ivrig skriver av dagbøker hvor han skrev ned ulike hendelser i nærmiljøet i Kjeldebotn og Ballangen. Flere av dem eksisterer den dag i dag og er kilder til områdets lokalhistorie.

Virkested:
1920-1955: Ballangen
  Kilder: Kilder:
Ellingsen, Harry i brev av 20.6.1984 (fylkesmappe Nordland)
Harnang, Harald: Fotografer i Narvik opp gjennom tidene (upublisert manuskript i Preus museum, 2010)
Arkiv i Nordland (nettsider 2011)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Charles Ravn
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post