Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Olaf Werner Rasch 1874-1939
 
  Biografi/historikk: Født i Christiania 15.09.1874, død i Oslo 28.03.1939. Gift med Hilda R. Kjøpte i 1911 den forretningen som var grunnlagt av R. Ovesen i 1879, overtatt av Chr. Gihbsson i 1888/89 og av L. Forbech i 1898. Han drev den til 1917, da Forbech kjøpte den tilbake og drev den til 1921, hvorpå den ble kjøpt av Hugo Wickman. I 1960-årene kom Wickmans slektning Arne Moberg inn i firmaet, litt etter også Arthur Andersen. Bjørn Blegen kjøpte i 1972 Mobergs del av firmaet og i 1975 Andersens del, og er idag eneinnehaver av firmaet.

Virkested:
1911-1917: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Upublisert materiale i Preus museum (2013)
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Forbechs Eftfl.
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post