Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ole Olsen Ranheimsæter 1856-1926
 
  Biografi/historikk: Født på Lønnset i Oppdal, død i Sundalen. Sønn av gårdbruker Ole R., gift med Catharine Christine Petersen (1858-), 1 sønn. Begynte i fotograflære hos K. L. Schmedling 21.8.1871 i Kristiansund, overtok hans firma i 1880 og drev det til 1916. Da flyttet han til Sunndalen, hvor han ved siden av fotografforretningen startet en kino som han drev til sin død. Atelieret i Kristiansund ble overtatt av F.O.Knudsen. Det finnes arkiv etter ham fra ca. 1890 på Tingvoll Bygdemuseum, Meisingset. Han hadde diplom fra Tromsøutstillingen i 1894 og var en av utstillerne på Bergensutstillingen i 1898. Fotograferte Ålesund by bare få dager etter den store brannen i 1904. Flere bilder er oppbevart ved Aalesunds Museum. Han har fotografert Ålesund tidligere, i 1880, da han har utgitt en montasje i kabinettformat av en del Ålesundsbilder fra den tid.

Virkested:
1916-1930 ca: Sunndal
1870 ca-1916: Kristiansund,Toldbodbakken
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norske fotosamlinger, 1989
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Norsk fotografisk tidsskrift 10(1921) : 7. s. 82
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Sør-Senja museums fotosamling
     Storvik Mekaniske Verksteds fotoarkiv
     Aalesunds Museums billedsamling
     Surnadal kommunes fotosamling
     Nordmøre Museums fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post