Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Anna Bergaust 1873-1933
 
  Biografi/historikk: Født 25.05 på Ringsaker, død i Larvik. Gikk i lære hos Nyblin, Christiania og begynte egen forretning i Brumunddal, som brente i 1903. Var muligens en tid medinnehaver av "Lømo og Bergoust", Elverum. I 1909 overtok hun det atelieret på Torvet 4 i Larvik som var startet av Thea Nielsen i 1890-årene, overtatt av Grundtmann 1896 og av J. E. Ludwigsen i 1898. Da hun døde i 1933 ble firmaet overtatt av hennes mangeårige medarbeider Aagot Schwartz som drev det til ca. 1950. Anna Bergaust hadde mange tillitsverv i Vestfold Fotograflaug.

Virkested:
Elverum
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986
Østlands Posten 25.08.1994
Norsk fotografisk tidsskrift 22(1933) : 6, s.72 (nekrolog)
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Lømo & Bergoust
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Anna Bergaust og Aagot Schwartz
     Fotografier etter Anna Bergaust (E. Pedersen)
     Fotografier etter Anna Bergaust (Østfoldmuseene)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post