Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Leif Preus 1928-2013
 
  Biografi/historikk: Marineoffiser. Etablerte seg som fotograf i Storgaten 44 i Horten 1956. Grunnlegger av Sentrallaboratoriet, senere Preus fotolaboratorier, og Preus Fotomuseum. Direktør i Norsk museum for fotografi - Preus fotomuseum 1995-97.

Virkested:
1956-2013: Horten
  Kilder: Kilder:

Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Norsk fagfoto 9(1972) : 3, s. 38-42
Fotografi 7(1974) : 11, s. 28-29
Fotografi 9(1976) : 7/8, s. 18-19 (Museumsåpning)
Norsk fotografisk tidsskrift 67(1981) : 3, s. 14-15
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986
Norsk fotografisk tidsskrift 74(1988) : 2, s. 49 (60 år)
Kamera (1998) : 1, s. 19-21
Norsk fotografisk tidsskrift 89(2003) : 1, s. 5-7
Fotografi 36(2003) : 6, s. 50-57
Fotografi 39(2006) : 6, s. 34-35
Fotografi 41(2008) : 2, s. 55. 3, s. 82-84
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Bedriftsarkivet etter Leif Preus: Preus Fotomuseum 1976-1994
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post