Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Rasmus Berg 1892-1970
 
  Biografi/historikk: Født i Rennebu 07.01.1892, d. i Stjørdalen 07.05.1970. Sønn av Arnt B. og Marit Tverdal, g. 1924 m. Konstanse Knudsen (1901-1976), 2 sønner og 2 døtre. Utsatt for en skyteulykke i ungdomsåra, og den ene hånden ble ødelagt. I lære hos "Falch & Eide", Trondheim 1915, assistent hos S. Bjerkan, Levanger 1920-24, sv.pr. 1922. Overtok i 1924 Olga Christoffersens atelier i Kongsvinger, startet ca. 1905, og drev dette til 1931 med firmabetegnelsen "Christoffersens Eftf., Rasmus Berg". I 1931 flyttet han til Stjørdalshalsen, hvor atelieret ble totalskadet ved tyskernes bombing i 1940. I Kongsvinger bodde Berg i Glommengaten 32, og under riving av dette huset i 1977 ble hans negativsamling, som også inkluderte Olga Christoffersens, funnet på loftet der og berget. Den er nu tatt vare på av Gruetunet. Bergs del av samlingen består av 2.402 nummererte opptak med protokoll.

Virkested:
1931-1970 ca: Levanger
1931-1970 ca: Stjørdalshalsen
1918 ca-1920 ca: Rennebu
1924-1931: Kongsvinger, Glommengaten 32
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Østlendingen 30.12.1978
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Olga Christoffersen
Christoffersen Eftf.
  Arkiv/samling:
Arkivet etter fotografene Olga Christoffersen og Rasmus berg (Antall: ca 2402)
Fotoarkiv etter Rasmus Berg
     Rennebu bygdemuseums samling
     Sørum kommunes samling av gamle fotografier
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post