Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Per Øyvind Runo Petersson 1931-
 
  Biografi/historikk: Født 04.02.1931. Sønn av Per Gunnar P. og Lydia Trædal, gift med Inger Helene Bjerke (10.10.1940-). Etter å ha vært assistent noen år overtok han i 1960 etter Ragnvald Væring det firmaet som hans farfar Olaf V. hadde startet i 1868, og som denne hadde drevet sammen med Karl Teigen fra 1907-36 og deretter alene. Firmaet drives i dag (2014) av Per Peterssons datter Ingrid Elisabeth Petersson.

Virkested:
1960-0000: Oslo; Karl Johans gt. 2
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Upublisert materiale i Preus museum (2014)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter O. Væring, R. Væring og P. Petersson
     Nasjonalgalleriets samling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post