Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ole Berg 1880-1918
 
  Biografi/historikk: Egentlig Ole Ingebrigtsen Killingberg, forkortet navnet til Berg. Kom i 1898 tilbake til Leksvik etter en tid i fotolære i Kristiania. Han var bare 17 år gammel da han i 1898/99 startet som fotograf i Leksvik. Fotoapparatet hadde han bygget selv. Han fikk antagelig interesse for fotografering gjennom at hans tante giftet seg med fotograf Strøm i Trondheim. Da arbeidet med bygdeboka begynte på slutten av 1970-tallet oppdaget man at mesteparten av bildene fra før 1918 var signert O. Berg. På gården Killingberg Østre ble det oppbevart kasser med glassplater etter ham, og de ble hentet fram og kopieringsarbeidet begynte i 1984. Det var ialt 653 glassplater, og Leksvik kommune fikk et skikkelig tilskudd til den lokalhistoriske fotosamlingen. Det meste er portretter, men det finnes også landskap, arbeidslivsbilder og bilder fra elgjakt. Opprinnelig var det 4000 glassplater etter Berg, men under 2. verdenskrig ble over 3000 av disse rengjort og brukt av en Trondheimsfotograf til innramming av bilder pga. knapphet på glass. Fotoutstyret hans finnes ikke lenger i Leksvik. Det ble i sin tid utlånt til en fotoforretning i Trondheim til en utstilling, men forretningen gikk konkurs og det gamle verdifulle utstyret forsvant.

Virkested:
1898-1918: Leksvik
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

Fosna-Folket 3.11.1989
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Del av fotoarkivet etter Ole Berg
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post