Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
I. Petersen ?
 
  Biografi/historikk: Signatur på et bilde tilhørende Truls Teigen.

Virkested:
1912: Skotselv i Nedre Eiker
0000-0000: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
 
Nasjonalitet:
 
 
  Arkiv/samling:
     Fotoarkivet etter Teigens Fotoatelier
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post