Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Nikolai Berg 1875-1955
 
  Biografi/historikk: Født 23.08.1875, d. 08.06.1955. Utdannet i Christiania som kunstmaler, god venn av Nikolai Astrup. Drev også som fotograf. Mesteparten av platene hans er gått tapt, men det finnes fremdeles endel fra 1899, bl. a. 2 bryllupsbilder og et gruppebilde av 50 mann på veiarbeid.

Virkested:
1899-0000: Jølster; Vassenden
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

Norske fotosamlinger, 1989

Firda 15.10.1983
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Sunnfjord Museums fotosamling
     Fotografi etter Nicolai Berg (Reiakvam Foto AS)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post