Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Oscar Pedersen 1905-1945
 
  Biografi/historikk: Født i Drøbak 05.02.1905. Sønn av skomakermester Oluf Pedersen og Eline Simensen. Gift 1940 med fotograf Mary Johanne Pedersen. Læretid fra 1926-32 hos fotograf Stamsvig, Oslo. Sv.prøve 1932 i Oslo. Nerliens stipendium, studiereise i Danmark og Sverige, kort opphold i Tyskland, to 14 dagers kurser ved Statens Teknologiske Institutt, Treiders Handelsskole 1/2 år. Etablerte eget atelier med butikk på Lillestrøm desember 1932. Ble overtatt av Mary Johanne Pedersen da han døde 1945.

Virkested:
1932-1945: Lillestrøm; Nitedalsgate 21
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materialer (SFFR)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Sørum kommunes samling av gamle fotografier
     Ingebrigtsengårdens fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post