Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
I. Hangård Pedersen ?
 
  Biografi/historikk: Virkested:
1926 ca-1929 ca: Lillehammer
  Kilder: Kilder:
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Bonge, Susanne: Upublisert materialer (SFFR)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post