Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Andrew William (WM.) Peders 1886-?
 
  Biografi/historikk: Født i Gardner, Mass. USA 18.11.1886. Sønn av John Pederson og Andrine Simenson, gift med Petra Oline Linken Steffensen, datter av Knut og Anna S. Utlært i USA bl.a. Eastmans Fagskole. Egen forretning i USA i flere år. Kom til Bergen og startet forretning sammen med Eckroll Stamsvig i 1914. Han hadde vært Stamsvigs elev i USA. I 1919 kjøpte de også sammen Harald Nilsens atelier på Vetrlidsalmenningen (Bryggesporen) som han hadde startet ca. 1910. Dette solgte de i 1926 videre til Carl Hareide, som igjen overlot det til Frithjof von Hanno Kjærsem i 1962. De startet også i 1926 "Atelier Ellen" ved at de overtok de lokalene på Torvet 13 som Randi Arnesen hadde hatt siden 1919, og drev dette avvekslende med store uoverensstemmelser til det ble overtatt av Lars Løtvedt 2.1.1930 (det var da drevet bare av Stamsvig). Hovedatelieret hadde etter Bergensbrannen i 1916 holdt til i barakk inntil det flyttet inn i nye lokaler i Strandgt. 4. Denne delen av firmaet ble i 1940 overtatt av Harald Albriktsen. Peders var sekretær i Bergen Fotografforening. Sølvmedalje Landsutstillingen 1928.

Virkested:
1913 ca-1940 ca: Bergen
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge, De forente stater (USA),
 
  Relaterte navn:
Atelier Ellen
  Arkiv/samling:
     Arkiv fra Bergen Formannskap
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post