Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Samuli Paulaharju 1875-1944
 
  Biografi/historikk: Født i Kurikka i Sydösterbotten 14.04.1875, død i Oulu. Gjorde i 1920- og 30-årene fem systematiske reiser i Finnmark og Nord-Troms for å samle inn tradisjonsmateriale fra finske miljø i Norge. Gjorde notater, intervjuer, tegnet og fotograferte. Gift med Jenny P. (1878-1964).
Paulaharju kom fra en familie med håndverksbakgrunn. Faren snekret, smidde jern og malte. I ungdomsårene var Samuli selv mest opptatt av å skrive. Han ble imidlertid utdannet som lærer på seminaret i Juväskylä 1897-1901.
Bilder hos Museiverket, Helsinki.

Virkested:
1925-1934: Finnmark
1925-1934: Nord-Troms
  Kilder: Kilder:
Olsen, Venke: Samuli Paulaharju i Nord-Norge - Bildene og mennesket bak. Ottar 4/84
Olsen, Venke: Med penn, blyant og kamera. Den finlandske kulturskildreren Samuli Paulaharju. I Bildet lever, 5, 1989
Norske fotosamlinger, 1989
Skjema 01.10.1992
 
Nasjonalitet: Sverige, Finland,
 
 
  Arkiv/samling:
Fotografier etter Samuli Paulaharju (Museiverket)
Samuli Paulaharjus fotografier (kopisamling)
     Amatørfotografisamling ved Fagenhet for samisk etnografi
     Nordkappmuseets fotosamling
     Billedsamlinga fra Kåfjord før 1945
     Alta Historielags fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post