Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Hans Ormset 1887-1971
 
  Biografi/historikk: Født i Aure 03.07.1887. Sønn av Randi og John A. O., gift 26.3.1913 m.ed Karen Dromnes, datter av Anne og Petter D., 2 sønner, 3 døtre. 2 års læretid og 1 år svenn hos Aune i Trondhjem. Forretningsfører i provianteringsrådet 1918-20 og herredskasserer i Aure 1920-30. En samling på nærmere 4000 glassplater befinner seg hos fotografens sønnesønn, Einar Ormset.

Virkested:
1911-1945 ca: Aure
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Nordvest-Nytt, Nordsmøla 25.06.1992
FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal. Eldre fotografer i Møre og Romsdal. [Database]. 2009
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Hans Ormset
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post