Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Miron B. Omenta 1836-1884
 
  Biografi/historikk: Født i Polen, død i Trondhjem. Deltok i opstanden i Polen i 1863, hvor han mistet et ben og måtte bruke treben. Kom så til Norge omtrent samtidig som L. Szacinski. 26.11.1864 sto følgende avertissement i Adresseavisen: "Mærk! Mærk! Mærk! Bønder af begge Kjøn i National- og Folkedragter, Arbeids- og Haandværksfolk i Deres Arbeidsdragt og med deres Redskaber, i Grupper og Enkeltvis, anmodes om at komme op i mit photographiske Atelier, hvor de vil blive aftaget og erholde et Exemplar af Billedet, uden nogen Betaling. NV: Frisøgning varer kun 1 Maaned. Kongens Gade, Bundtmager Wolters Gaard. Miron B. Omenta". I 1866 averterte han "Fotografier af Udgravninger i Domkirken erholdes". De senere årene hadde han atelier i Stadthamborggaarden på hjørnet av St. Olavsgd. og Dronningensgd., og averterte i 1878 at ''Aftagningen foregaar i hvilketsom helst Veir". Et bilde i VSB har signaturen "Christensen & Omenta", men det har ikke vært mulig å finne ut hvem Christensen var. Han brukte gummistempel til å begynne med, trykt kartong fra 1873. Det finnes også fotografier med signatur "Nielsen & Omenta". Nielsen er i dette tilfellet Harald Andreas Nielsen.

Virkested:
1864-1884: Trondheim
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Røkke, Inger-Johanne Glasø: Trondhjems første fotografer, Trondhjemske samlinger, 1990
Upublisert materiale i Preus museum (2011)
 
Nasjonalitet: Norge, Polen,
 
 
  Arkiv/samling:
     Billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Trondheim
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post