Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Peder Martin Olsen 1864-?
 
  Biografi/historikk: Født på gården Selnes i Lurøy 20.02.1864. Sønn av gårdbrukerene Ole Kristian Johnsen og Kristina Marie Danielsen. Drev i noen år en filial av brorens landhandleri på hjemgården, flyttet rundt 1905 til Aldra der han ble handelsbetjent i brorens forretning. Gikk da til anskaffelse av et glassplatekamera, men det er usikkert hvordan han fikk opplæring i fotografering.

Virkested:
1908 ca-1918 ca: Lurøy
  Kilder: Kilder:
Bang, Rune: Bygdefotografer på Lurøy, Årbok for Lurøy, 1989
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post