Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Oscar S. Olsen ?
 
  Biografi/historikk: Amatørfotograf, hanskemaker. Fotografi i Dreyers kalender 1933. Gode motiver, bl.a. Garborg på Knudaheio.

Virkested:
0000-0000: Stavanger
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post