Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ole Tobias Olsen 1830-1924
 
  Biografi/historikk: Født på Bjellaanes i Dunderlandsdalen 18.08.1830, død i Christiania 06.07.1924. Sønn av gårdbruker Ole Pedersen Bjeldaanes (1774-1849) og Milda Nilsdatter (1800-78), gift 21.11.1877 med Christine Bernhardine Dahl (1855-1910), datter av tollbetjent Johan Eilert D. og Helene Bernhardine Olsen, 10 barn. Omgangsskolelærer i Dunderlandsdalen 1848-51, eksamen ved Tromsø Seminarium 1852, lærer og organist i Hadsel 1853- 56, lærer i Christiania fra 1857, examen artium 1860, cand. theol.,1865. Fartet fra ca. 1863/64 til 1883 rundt på trehjulsykkel i Christiania og omegn og fotograferte. Virket også samtidig som lærer frem til 1873. Fortsatte å studere geologi, mineralogi og kjemi ved Universitetet. Studerte også medisin. Et par vintre frekventerte han i tillegg Den kgl. kunst- og håndv. skole. Var ansatt som fotograf ved jernbaneanleggene 1873-82. I 1883 ble han sogneprest til Hattfjelldalen og var der til 1905. Benyttet kommunemann, ordfører i 13 år. Arbeidet aktivt for Nordlandsbanen, var medlem av Nordland jernbanekomite og ble kjent som "Nordlandsbanens far". Oppfinner av blåkopiering. Utga "Norske folkeeventyr og sagn" i 1912, og samlet over 100 folketoner. Forfatter av utallige artikler i tidsskrifter og dagspresse. Virket i tillegg til alt dette også som salmedikter, pianostemmer, urmaker, meteorologisk observatør, mekaniker, snekker o. m. m. Stifter av Den nordlandske forening, formann der i flere år og æresmedlem. Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1919 for "Almennyttig virksomhet". Som fotograf tok han utallige opptak, og førte også katalog over disse. En stor samling glassnegativer med fullstendige protokoller er idag oppbevart i Nasjonalbiblioteket og Oslo Bymuseum (OB), de ble i 1970- årene forært av sønnen, ingeniør Eilert Orvin til NBO. En vedlagt håndskrevet protokoll inneholder 1.065 nummer, men et notat fra 1949 sier at glassplatene er kommet i uorden. NBO har registrert 971 glassnegativer, hvorav 857 også er identifisert og delvis dublisert til polyesterfilm. De fotografiske platene av Christiania og omegn (1863-83) er gitt til OB, protokollene inneholder 475 nummer. Hans våtplatekamera fra ca. 1865, som han bl.a. hadde med seg over fjellet da han gikk opp traséen for den fremtidige Nordlandsbanen, er forært NTM av hans sønn og er tatt vare på der. NTM har flere av hans kameraer. Han fotograferte med Holck's systemkameraer. Ett av dem er et kjempekamera, som i seg selv er så stort og tungt at selve hensikten med systemet (å slippe en større oppakning som mørkeromstelt o. l.) blir parodisk. Han hadde også stereokameraer basert på samme prinsippet.

Virkested:
1870-1875: Saltdalen
1883-1905: Hattfjelldal
1863 ca-1883: Oslo
  Kilder: Kilder:

Mortensen, Rolf: Bildet lever. 1946. Bl.a. s. 24-27.
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Wold, Helge A.: ""No må dokker stå still - for no kjem eg te å knepp!"". Ottar 4-1984
Nordlandsposten 08.02.1992
Ellefsen, A.S.: De første fotografier i Saltdalen, Årbok for Saltdalen, 1981
Åsvang, Arnt O.: Eldre fotografer på Helgeland, 1983
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet! 2000
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Ole Tobias Olsen, Oslo Bymuseums del
Fotoarkivet etter Ole Tobias Olsen, Nasjonalbibliotekets del
     Rana museums fotosamling
     Fotosamling (Norsk Teknisk Museum)
     Narvik biblioteks fotosamling
     Saltdal kommunes fotosamling
     Beiarn historielags fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post