Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ragnvald Nyblin 1867-1914
 
  Biografi/historikk: Født 19.03.1867, død 17.12.1914. Sønn av fotograf Daniel Georg N. og Amalia Pedersen, gift med Caspara Frantzine Larsen, 2 sønner. Arbeidet vel ett år fra 1891 i Helsingfors hos fetteren Daniel N. Han etablerte seg som fotograf i Skien i 1896. Da han døde i 1914 overtok enken fotografforretningen i Skien og drev den med bestyrer inntil sønnen Thor Roy N. overtok den i 1938. Han drev den til 1966. Firmaets arkiv 1896-1935 er deponert i Telemark og Grenland Fylkesmuseum.

Virkested:
1896-1914: Skien. Torggt. 6
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk fotografisk tidsskrift 68(1982) : 1, s. 14-15
Gardåsen, Tor Kjetil: Den store telemarksboka, 1990
Telemark arbeiderblad 09.12.1986
Varden 13.09.1986, 30.09.1986, 09.12.1986, 18.08.1989 og 30.10.1993
Norsk fotografisk tidsskrift 82(1996) : 3, s. 9-11
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter fotografene Nyblin
     Fylkesmuseet for Telemark og Grenlands fotosamling
     Sør-Senja museums fotosamling
     Bø Bygdemuseums fotosamling I
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post